Medycyna

PEŁNOPŁATNE KONSULTACJE MEDYCZNE W RAMACH PORADNI


ZAPISY W DYŻURCE PIELĘGNIARSKIEJ

osobiście lub telefonicznie codziennie w godzinach 8:00-16:00

TEL. KONTAKTOWY

18 471-42-05 wew. 100 i 102 lub 18 440 -83- 35

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instytut Zdrowia Człowieka zajmuje się profesjonalnie problemami utrzymania i przywracania zdrowia oraz łagodzeniem objawów schorzeń. Zdrowie człowieka traktowane jest holistycznie, a głównym przyjętym w Instytucie sposobem oddziaływania na nie jest rehabilitacja lecznicza.
Uzdrowisko Muszyna nad Popradem od lat specjalizuje się w pobytach, których podstawowym celem jest pomoc w przywróceniu równowagi zdrowotnej połączonej z rekreacją i wypoczynkiem.

Uzdrowisko Muszyna nad Popradem w ramach umowy z NFZ świadczy usługi zdrowotne w poradniach:

oraz stacjonarne:

Opracowujemy pobyty rehabilitacyjne dla pacjentów po wysokospecjalistycznych procedurach szpitalnych oraz turnusy rehabilitacyjno-profilatyczne w schorzeniach narządu ruchu, układu oddechowego, układu pokarmowego / na zlecenie lekarza dieta dostosowana do schorzeń/ i innych wg indywidualnych potrzeb kuracjusza – pobyty stacjonarne.

W skład zespołów diagnostyczno terapeutycznych wchodzą lekarze specjaliści, terapeuci, psycholodzy, magistrzy i technicy fizjoterapii, dietetycy i pielęgniarki, którzy opracowują indywidualne, specjalistyczne programy rehabilitacyjne.

Usługi rehabilitacyjno-edukacyjno-uzdrowiskowe Instytutu świadczone są z wykorzystaniem pełnej gamy klasycznych zabiegów fizykalnych, balneologicznych, hydroterapii, kinezyterapii i kuracji pitnych /rodzaje świadczonych procedur znajdują się w zakładce Rehabilitacja/