Rehabilitacja po COVID-19 - NFZ

Dla kogo? 

1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej* choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19).

*dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.

 2. Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:

3. Rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

 

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest:

1.  powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19); 

2. lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5);

3. lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

 

Ile trwa rehabilitacja?

Rehabilitacja trwa od 2 do 6 tygodni. 

Jakie zabiegi są wykonywane?

Wykonywane będą co najmniej  4 zabiegi lecznicze dziennie (z wyłączeniem niedziel i świąt) wg ordynacji lekarskiej, w tym: 

 - wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), 

- i/lub okłady z pasty borowinowej;

 

Kto wystawia skierowanie?

Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.  Skierowanie wystawiane jest na druku typu „skierowanie do szpitala” na którym musi widnieć zapis: „Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19”.

Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

  

Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania i przesłać przed rozpoczęciem rehabilitacji w ośrodku ( wraz z dokumentacją medyczną).

Wyniki badania należy zabrać ze sobą do uzdrowiska.
Skierowanie obejmuje 2-tygodniowy turnus z możliwością przedłużenia do nawet 6 tygodni, jeżeli takie zalecenie wyda lekarz uzdrowiska. 

 

Ważne:

Powyższa informacja jest zgodna z obowiązującym zarządzeniem Nr 98/2021/DSOZ Prezesa NFZ.

Formularze so pobrania: